Windykacja

 

  • sporządzanie wezwań i pozwów do zapłaty,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem,
  • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
  • reprezentowanie przed sądem,
  • opracowanie wniosku egzekucyjnego i udział w czynnościach egzekucyjnych,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.