Prawo pracy

  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (np. umowa o pracę, regulamin pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
  • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych,
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji, takimi jak ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy,
  • udział w negocjacjach między pracodawcami a pracownikami w sporach indywidualnych i zbiorowych,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
  • stała, bieżąca obsługa prawna pracodawców.