Prawo handlowe

  • sporządzanie umów spółek prawa handlowego,
  • rejestrowanie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników w spółkach prawa handlowego,
  • stała obsługa prawna spółek,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa handlowego.