Prawo rodzinne

  • prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
  • alimenty,
  • sprawy związane z władzą rodzicielską (np. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, decydowanie o istotnych sprawach dziecka),
  • ustalanie kontaktów z dzieckiem,
  • reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego.