Prawo administracyjne

  • prowadzenie spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • prowadzenie spraw dotyczących postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach administracyjnych,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.