Prawo cywilne

  • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • sprawy związane z księgami wieczystymi,
  • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego.