O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Żmuda świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych.

 

Pomoc świadczona przez Kancelarię ma kompleksowy, wyczerpujący charakter. Kancelaria udziela porad prawnych, uczestniczy w negocjacjach w sprawach spornych na gruncie prywatnym i biznesowym, sporządza i opiniuje umowy, pisma, wnioski i inne dokumenty, reprezentuje Klientów w sprawach przed sądem i zapewnia stałą, bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Usługi świadczone są w szerokim zakresie wielu dziedzin prawa, takich jak prawo rodzinne, spadkowe, cywilne, pracy, gospodarcze, administracyjne oraz windykacyjne.

 

W codziennej praktyce Kancelaria łączy dynamiczne, nowoczesne metody działania z przywiązaniem do tradycyjnych wartości prawniczych opisanych etosem zawodowym. Kancelarii przyświeca troska o jak najwyższą jakość oferowanych usług, co przekłada się na wysoki poziom efektywności podejmowanych, na rzecz Klienta, działań. Kancelaria rzetelnie i konsekwentnie dąży do realizacji zamierzonych rezultatów, a te wysiłki mają zorganizowany, przemyślany charakter, przebiegając według wcześniej nakreślonego i poddanego szczegółowej analizie planu. Relacje z Klientami budowane są w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie, lojalność i poufność. Kancelaria dba również o to, by atmosfera wzajemnych kontaktów była otwarta i przyjazna.

 

Oferowane przez Kancelarię usługi prawne wyróżniają się możliwością wykorzystania zarówno sądowych, jak i pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Prowadząca Kancelarię radca prawny Agnieszka Żmuda posiada uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych oraz pracowniczych.

O mnie

Radca prawny Agnieszka Żmuda


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów "Mediacje. Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów" organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

W latach 2014-2016 aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zdobywaną wiedzę popierała praktyką w najlepszych, krakowskich kancelariach.

 

Po złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych pod numerem KR 3833.

 

Jest certyfikowanym mediatorem.

Specjalizacje

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie wielu dziedzin prawa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Prawo cywilne

Prawo pracy

Prawo rodzinne

Prawo gospodarcze

Windykacja

Prawo handlowe

Prawo administracyjne

Prawo spadkowe

Mediacje

Mediacja  to proces, w którym strony dobrowolnie uczestniczą w rozwiązywaniu sporu za pośrednictwem mediatora. Jest to alternatywna do postępowania sądowego metoda rozwiązywania sporów, której celem jest wypracowanie rozwiązania akceptowalnego dla obu stron konfliktu. Statystyki potwierdzają, że mediacja jest skuteczna, szybsza, a dodatkowo znacznie mniej kosztowna niż tradycyjne postępowanie sądowe.

 

Kancelaria podejmuje się mediacji zarówno w ramach tzw mediacji umownej (umowa stron konfliktu i mediatora) oraz mediacji sądowej (postanowienie sądu, kierującego sprawę do mediacji). Prowadzone są mediacje w sprawach cywilnych , rodzinnych, karnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Zawarta w drodze mediacji ugoda ma moc postanowienia sądowego, a po zatwierdzeniu przez sąd podlega wykonaniu.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Żmuda

 

tel: 602 758 135

 

ul. Orkana 24/1,

34-700 Rabka-Zdrój

 

e-mail: azmuda1@interia.pl

 

NIP:735-273-06-69

 

Bank Pekao SA : 75 1240 4650 1111 0000 5146 9731

 

Kancelaria jest czynna we wtorki i czwartki od godziny 11:00 do 16:00
Istnieje możliwość umówienia wizyty w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.