Co zrobić, kiedy nasz dłużnik nie chce nam zapłacić za wykonaną usługę?

Sposoby na zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem.
 
 
Moi klienci często zwracają się do mnie z problemem nieuczciwych dłużników, którzy zwlekają z zapłatą lub zwyczajnie nie chcą zapłacić za wykonaną usługę.

To poważny problem, który może doprowadzić do zaległości podatkowych oraz braku płynności finansowej firmy. Warto się przed takimi sytuacjami zabezpieczyć wcześniej, a jeśli mimo to wystąpią wiedzieć, w jaki sposób możemy odzyskać nasze pieniądze.
 
Pamiętaj o umowie
 
Zawsze zachęcam moich Klientów do ustalenia warunków współpracy jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zobowiązania,  poprzez sporządzenie  odpowiedniej umowy na piśmie, która zabezpieczy nasze  interesy.
 
Przypomnij o upływającym terminie płatności

W sytuacji, kiedy pomimo upływu terminu płatności osoba na rzecz której wykonaliśmy jakąś usługę, zwleka z wypłaceniem należnego wynagrodzenia, powinniśmy uprzejmie, lecz stanowczo żądać uregulowania zapłaty.

Wszystkim zdarzają się nieprzewidziane sploty negatywnych sytuacji, które sprawiają, że komplikują się nasze sprawy.  W takich sytuacjach zwłoka w płatności nie wynika ze złej woli dłużnika.
Jestem głęboko przekonana, że ZAWSZE, w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji, warto rozmawiać!

Czasami wystarczy wykonać telefon do dłużnika z uprzejmym lecz stanowczym żądaniem  uregulowania płatności, ażeby problem się rozwiązał. Większość ludzi kieruje się w życiu uczciwością i taka rozmowa przypominająca o uregulowaniu płatności  często wystarczy.
 
Skorzystaj z przedsądowego wezwania do zapłaty
 
Niestety czasami sytuacja z próbą odzyskania pieniędzy komplikuje się. Dzieje się tak wówczas, gdy pomimo uprzejmej lecz stanowczej prośby o uregulowanie płatności, dłużnik nadal nie płaci zobowiązania w ustalonym terminie.

W tym momencie pozostaje wysłanie do dłużnika tzw. przedsądowego wezwania do zapłaty, tj. pisma ponaglającego dłużnika do zapłaty. Zdecydowana większość dłużników, otrzymując  wezwanie do zapłaty, chcąc uniknąć zakończenia sporu w postepowaniu przed sądem,  zapłaci dług. To czas, ażeby zakończyć sprawę polubownie i dłużnicy, nawet jeżeli wcześniej nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, na tym etapie nie mają wątpliwości, że jedynie zapłata należności uchroni ich przed sprawą w sądzie.
 
Skieruj sprawę do sądu

W sytuacji, gdy pomimo wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty, dłużnik nadal nie uregulował zaległej płatności, pozostaje skierować sprawę do sądu, sporządzając pozew o zapłatę.

Można to uczynić w uproszczonym postępowaniu nakazowym, w którym opłata od pozwu wynosi ¼  opłaty od pozwu w zwyczajnym postępowaniu. Sąd wyda nakaz zapłaty, m.in. jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
  • dokumentem urzędowym;
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
 
Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany (dłużnik) ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami. Należy mieć świadomość, że nie zawsze kończy to  ostatecznie sprawę. Dłużnik ma prawo w terminie dwóch tygodni wnieść jeszcze zarzuty do wydanego nakazu zapłaty – wówczas sprawa trafi do rozpoznania w zwykłym trybie procesu.
 
Rozważ drogę mediacji

Inną możliwością jest skorzystanie z pomocy mediatora, przy udziale którego zawrzemy z dłużnikiem ugodę. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ugoda sądowa zawarta przed mediatorem ma moc ugody sadowej.  

Wyżej wymienione sposoby stanowią ogólny zarys zabezpieczenia przed nieuczciwymi kontrahentami.
 

Moja kancelaria zajmuje się tego typu sprawami i pomaga na każdym z etapów. Zapraszam na indywidualną poradę prawną, która pomoże wybrać najskuteczniejszy sposób odzyskania pieniędzy od nieuczciwego dłużnika.